Thẻ nhớ 32GB chuyên dụng

Thẻ nhớ 32GB Chuyên Dụng Camera Quan Sát

239,000  180,000 

Thẻ nhớ 32GB Chuyên Dụng lưu được video trong 10 – 12 ngày và tự động xóa

Thẻ nhớ 32GB chuyên dụng
Thẻ nhớ 32GB Chuyên Dụng Camera Quan Sát

239,000  180,000